Ladda upp inför CLC23 med kursen

CRM & Loyalty - Maximera kundlojalitet och lönsamhet

Datum: 31 maj  Plats: The Park Söder | Södermalm Stockholm  Lärare: Camilla Cramner 
Pris för enbart kuren: 6.990 kr
Förmånligt kombopris: Kursen + Inträde till CLC23: 9.980 kr (2.000 kr i rabatt)

Kundupplevelse är en av de viktigaste konkurrensfördelarna på marknaden idag. Det förutsätter ett proffsigt, relevant och konsistent kundbemötande som hänger ihop över alla kanaler. Många företag satsar idag på att arbeta mer datadrivet och kunddrivet och vill bli bättre på att differentiera sin kommunikation utifrån kunders beteenden och olikheter. För att lyckas krävs både rätt strategi men också rätt teknik och data.

Denna kurs ger ett ramverk för att skapa en tydlig strategi för hur du kan arbeta med CRM och hur du får allt att hänga ihop och skapar samsyn i företaget. Ramverket är en utmärkt bas för dej som vill implementera eller förbättra arbetet med marketing automation, personalisering och omnikanal.

Kunderna blir alltmer krävande, företag investerar i CRM och digitala plattformar och vill se resultat – därför är det viktigare än någonsin att få ihop arbetet med CRM, CX, lojalitet och hela vägen till Customer Value management.   

Innehåll

   Trender, begrepp, buzzwords och nya loyalty drivers
   Hur du skapar en strategi för ditt CRM och lojalitetsarbete
   Hur du sätter tydliga mål och nyckeltal för att mäta framgång
   Hur du arbetar med de fyra pelarna för att maximera lojalitet och lönsamhet
   Värdesegmentering och strategier för differentiering. 20% av kunderna står ofta för 80% av intäkterna  
   Kundlivscykel & kundresor, skapa en tydlig metodik för proaktiv bearbetning
   Omnikanal, marketing automation och data: så knyter du ihop kanalerna för en sömlös kundupplevelse


Program

08.30-09.20 | Registrering, frukost & introduktion

09.20 | Trender, begrepp, buzzwords inom CRM, CX & Lojalitet

 • Definitioner & begrepp
 • En teknikrevolution driver en kundrevolution
 • Helt nya loyalty drivers   

10.30 | Paus

10.45 | Målsättning och KPIer – The Loyalty effect

 • Så får du ihop olika former av lojalitet
 • Emotionell och beteendemässig lojalitet 

11.30 | Strategiskt ramverk - Skapa ditt WHY, WHAT, HOW

 • Värdesegmentering
 • Kundlivscykel och kundresor
 • Omnikanal
 • Analytics

12.15 | Lunch

13.00 | Värdesegmentering – Vilka är dina ‘Royals’ och ‘Loyals’?

 • Hur du idenifierar dina bästa kunder 
 • 20% av kundera står för 80% av intäkterna
 • Exempel på strategier för differentiering

14.00 | Kundlivscykel och kundresor 

 • Basen för din proaktiva bearbetning
 • Skapa din egen modell

15.00 | Paus

15.15 | Omnikanal marketing automation & Analytics

 • Från single-, till multi- och omnikanal
 • Lägg ihop outbund och inbound kanaler
 • CVM och Next best action-best in class exempel
 • Prediktiv analys för ökad respons

16.00 | Framgångsfaktorer, fallgropar, organisation

 • Trender vad gäller organisering av området
 • Kritiska roller och ansvar

16.30 - 17.00 | Summering och reflektion

Det här får du med dig

   Insikter kring hur ditt arbete med CRM och Customer Experience kan stärka företagets affärer.
   Färdigheter i att sätta mål och räkna på ditt CRM, Customer Experience och lojalitetsarbete.
   Strategiskt ramverk med metoder och verktyg för implementering på arbetsplatsen.
   Färdigheter och verktyg för att räkna på ekonomiska resultat med ditt lojalitetsarbete.
   Inspiration och kunskap om framgångsfaktorer för att driva ditt arbete vidare.

Inför endagsutbildningen

Du blir tillfrågad innan utbildningsdagen att svara på ett antal frågor för att läraren ska kunna anpassa nivån på bästa sätt och möta förväntningarna hos samtliga deltagare.

Vem borde gå?

Utbildningen är för dig som vill flytta fram positionerna rejält vad gäller kundarbetet och få ett helhetsperspektiv på hur du kan stärka kundlojaliteten och öka lönsamheten med hjälp av tydliga affärsstrategier och ny teknik i en datadriven värld.

Lärare: Camilla Cramner | CRM & Loyalty Expert

Camilla har ett brett perspektiv på kundrelationer genom lång erfarenhet från seniora positioner inom Kundlojalitet, Marknad, Varumärke, Customer Experience och CRM/CVM på stora multinationella företag. Camilla har tex drivit en internationell satsning på Telia Company runt Customer Value Management. Idag driver hon LoyaltyFactory som erbjuder  utbildningar, workshops, strategier och lösningar inom CRM/CVM, CX, Customer Loyalty. Camilla är idag en flitigt anlitad talare och även nätverksledare för Marknadsföreningens nätverk inom CRM, CX, Kundlojalitet.