maximera kundlojaliteten i en datadriven värld

25 September | STOCKHOLM

 

Maximera kundlojaliteten i en datadriven värld

- Kundlojalitet, CRM & Customer Experience

Digitalisering och globalisering ökar och kundlojaliten minskar. Kunderna blir allt mer krävande och det har aldrig varit viktigare än nu att förstå och arbeta med CRM och kundlojalitet. Kundupplevelse är idag den viktigaste konkurrensfördelen och det förutsätter ett relevant konsistent kundbemötande som hänger ihop över alla kanaler och där vi känner igen och har koll på kunden. Som marknadsförare idag gäller det att kunna kravställa på all ny teknik för att ligga i framkant. Att kombinera viktiga affärsstrategier med strategier för ny teknik och även hitta nya mer gränsöverskridande arbetssätt.

”Bra balans och innehåll i kombination med en kunnig lärare. Konkret, lärorikt, intressant och värdefullt!”
Carolina Kollberg, Market Analyst, Komatsu Forest

Workshopen ger dig en viktig inblick i vad som händer på området, både på marknaden med en pågående teknik-revolution som påverkar marknadsföraren starkt. Men också hur kundernas drivkrafter ändrats och nya förväntningar de har på dig som leverantör. Du får även ett tydligt strategiskt ramverk med metoder, verktyg, inspiration så du kan ta arbetet vidare på hemmaplan.

Workshopen ger dig allt ifrån strategier och kundflödesanalyser till kunskap om hur du konkret driver ett arbete där du verkligen går från produkt till kund och från data till insikt i ett omnikanalperspektiv. Vi kommer helt enkelt svara på Why, What, How.

Det här får du med dig

    Förståelse för hur arbetet med CRM, Customer Experience och kundlojalitet kan stärka din affär

    Färdigheter i att sätta mål och räkna på ditt CRM, Customer Experience och lojalitetsarbete

    Verktyg, metoder, och strategier för hur du kan ta arbetet vidare

    En god överblick och många tips och idéer på hur du kan ta jobbet vidare på hemmaplan

Inför workshopen

Ni får en enkät innan workshopen som vi hoppas ni kan svara på för att läraren ska kunna anpassa nivån på bästa sätt och möta förväntningarna.

Lärare

Lärare på denna workshop är Camilla Cramner. Camilla är en uppskattad lärare med lång erfarenhet inom ämnet.

"Fantastisk lärare. Kunnig, pedagogisk, konkret!"

Camilla Cramner

CRM Expert

Camilla Cramner, grundare och konsult, LoyaltyFactory. Camilla är även huvudlärare och innehållsansvarig på vår poplulära femdagars utbildning “Certified CRM & Loyalty manager”. Camilla har ett brett perspektiv på kundrelationer genom lång, gedigen erfarenhet från seniora positioner inom Kundlojalitet, Marknad, Varumärke, Customer Experience och CRM/CVM på stora multinationella företag. Hon har tex drivit en internationell satsning på Telia Company runt Customer Value Management inkl omnichannel marketing automation/Next Best action. Idag driver Camilla LoyaltyFactory AB som erbjuder strategier och lösningar runt CRM&Loyalty/CVM och marketing automation, samt utbildningar och workshops. Camilla finns även på tex Sveriges Talare och är även nätverksledare för Marknadsföreningens nätverk för Relationsmarknadsföring.

PROGRAM workshop

Workshop: 25 september, kl 08:30 - 16:30
Lokal: Elite Hotel Marina Tower Stockholm, Saltsjöqvarns kaj 25 i Stockholm

08:30

Registrering & frukost

09:00

Välkomnande & Introduktion

Mål, Syfte, Förväntningar

09:20

Trender och begrepp inom CRM, Customer Experience och lojalitet

 • Ny teknik driver på Customer Experience området
 • Kundlojalitet och nya drivkrafter att förstå
 • Vilka företag har mest lojala kunder och varför – case även internationellt
 • Nya termer som Customer Value management och Next best action marketing
 • Reflektion

10:30

Förmiddagspaus

10:45

Vision, målsättning och de fyra pelarna som grund i strategi-arbetet (case inspirerat)

 • Nyckeltal för emotionell och beteendemässig lojalitet
 • Hur du mäter kundarbetet och kundportföljen i ekonomiska termer
 • Vilka delar krävs för ett framgångsrikt CRM och lojalitetsarbete (Why, What, How)
 • Reflektion – hur arbetar ni med dessa delar

12:00

Lunch

13:00

Identifiera dina viktigaste kunder

 • Differentierade strategier beroende på värde och behov
 • Vilka är dina Royals och Loyals
 • Segmenteringsmodeller
 • Olika former av lojalitetskoncept
 • Case  

13:45

Kundlivscykel och kundresor – basen för din proaktiva bearbetning

 • Så skapar du en kundlivscykel-modell för att säkra proaktivitet, lojalitet och relevans över tid
 • Börja med Nykunds och Lojalitetsfasen (52 veckor)
 • Lojaliserande kommunikation kräver rätt mix av budskap
 • Från ad hoc till strukturerad automatiserad dialog
 • Övning – du får skapa din egen modell

15:00

Eftermiddagspaus

15:15

Omnikanal marketing automation, data och analytics – ny teknik för att hantera kunden 1:1 i kanalerna

 • CVM och Next best action kräver nya förmågor
 • Konsistenta budskap i alla kanaler
 • Tänk både outbound och inbound
 • “Single view” av kunden och vilken data som krävs
 • Eko-system och IT-stöd
 • Integration av marknad, sälj, service för att lyckas

15:45

Utmaningar och Framgångsfaktorer

 • Organisatoriska samarbeten
 • Exempel på roller och ansvar för att lyckas

16:15

Summering och Avslut

Workshop


Boka 2 eller fler och få 500 kr rabatt per biljett.
Denna biljett gäller endast för
25 september.

 

4 490 kr
-

KOMBOBILJETT

Konferens + Workshop "Maximera kundlojalitet"

Boka 2 eller fler och få 500 kr rabatt per biljett.
Denna biljett gäller för 
25-26 september.

8 480 kr
-