Maxa Snacket - så når du framgång genom digital kommunikation

Karin Zingmark har i över 20 år drivit förändring genom ledande befattningar inom IT, tech- och mediabranschen, senast i rollen som marknadschef på Microsoft i Sverige. Idag är Karin en flitigt anlitad talare, rådgivare samt författare till boken ”Maxa Snacket". Karin har stor passion och intresse för möjligheterna som ges tack vare teknik, och hur det förändrar förutsättningarna för företag idag.

Om boken
Tiden då ledningen kunde delegera kommunikation till en kommunikationsavdelning som paketerade och förde ut företagets budskap är sedan länge förbi. Dagens företag måste bli kommunikativa fullt ut genom att lyssna, analysera världen utanför, ta till sig av kundinsikter och driva förändring i en ständigt pågående dialog med både medarbetare, kunder och omvärld.

Läs ett smakprov av boken här.

Ta chansen att lyssna och prata med Karin på Customer Loyalty Conference och köpa Maxa Snacket till ett rabatterat konferenspris!