Content

Here you can get information, tips and advices with a focus on Customer Loyalty. You can find content like White Papers from partners, interviews or similar with some of the speakers at the conference and tips on training.

Tips på utbildning: Certified CRM & Loyalty Manager

Vill du vidareutveckla eller påbörja kundlojalitetsarbetet i ditt företag? Det här är utbildningen för dig som vill ha ett helhetsperspektiv på kundrelationsarbetet i en datadriven, digital värld. Du får med dig kunskap, strategier, inspiration från case, konkreta metoder och verktyg för att bygga kundrelationer i världsklass för ditt företag. Genom att varva teori och praktiska övningar under utbildningen med självstudier kan du löpande implementera din kunskap till företaget och tillämpa i ditt CRM-arbete.
Läs mer

Tips på utbildning: Customer Lifetime Value

Denna utbildning lär dig bland annat hur du sätter relevanta nyckeltal, hur du räknar ut Customer Lifetime Value, hur du hanterar din kundbas utifrån värde för att skapa långsiktig lönsamhet, hur du gör en värdesegmentering, genomgång av kundlivscykeln med mera. Fokus under utbildningsdagen är att du ska lära dig praktiska kunskaper. Du får med dig verktygen för att gå tillbaka till ditt företag med starka argument till ledningsgruppen och personer med finansiellt ansvar. 
Läs mer

Tips på utbildning: CRM & Loyalty - Maximera kundlojalitet och lönsamhet

Denna heldagsutbildning ger dig en inblick i en pågående transformation med digitalisering, automatisering och personalisering. Du får även en inblick i vilka nya förväntningar kunderna ställer på företag och vilka nya drivkrafter som driver på arbetet med kundlojalitet. Du får insikt i nya begrepp och buzzwords. Du får också ett övergripande ramverk för hur du kan skapa en strategi för ditt kundarbete samt vilka delar som bör ingå. Dessutom många konkreta tips och beprövade metoder från framgångsrika implementationer av ett omfattande lojalitetsarbete.
Läs mer

Building a Recession-Proof Contact Center

In this study Freshworks shares a 12-step guide to maximizing customer loyalty while optimizing costs. With an impending slowdown, businesses are turning to lessons from the past to stay future-ready. Research by Harvard Business Review studied the business priorities of ‘Leader’ organizations that managed to increase earnings by an average of 10% during the recession of 2008, while their ‘Laggard’ peers lost nearly 15%. Intrigued?
Read more

Navigating the Fragmented World of Consumer Communications
Preferences in 2020

In this study Vonage surveyed 5,000 consumers across 14 countries and it breaks the collected consumer data down by country, region, gender, age, and channel to help guide your decisions around customer experience. Through the tangled mess of consumer preferences across the globe, there is a path to finding customer engagement success in 2020. Our research shows that although it’s never been more complicated to get customer engagement right, it can be done!
Read more 

Speech Analytics for Nordic contact centres – a guide for newbies

There is a fast-growing hype about Speech Analytics all over the Nordics. Get a quick introduction to Speech Analytics. You will also get ideas of why and how to get started in your organization with Speech Analytics. This article is written by speech analytics specialist, Christian Gabriel, Axcess Nordic.
Read article here

The Future of Customer Experience with Don Peppers

One of our Keynote speakers at Customer Loyalty Conference 2019 is Don Peppers, he is recognized as one of the world’s leading authorities on customer-focused business strategies. Before his visit to Stockholm we asked him some questions about Customer Experience, the future wtihin the area and a lot more. Happy inspirational reading!
Read the interview here

Cultivating Customer Experience Measurement

Improve Customer Experience through improved measurement. Is your company turning to you to assess the effectiveness of a new Customer Experience strategy? Or, maybe you’ve been at it for a while, and your Voice of Customer program has lost its pep. This eBook is a culmination of decades of experience working with CX measurement programs at all stages. Download the eBook to get to the next level.

Empower Employees, Win Customers

Win in the Age of the Customer with Empowered Employees. Learn how measurement and analytics can lead a winning customer strategy by empowering employees with the information that matters most to meeting customer needs. Download the eBook here.

Don Peppers är klar för att tala på Customer Loyalty Conference i Stockholm den 26 september!

Don Peppers är känd som en av världens ledande frontfigurer inom kundfokuserade affärsstrategier, han är även en berömd författare och medgrundare av konsultföretaget Peppers & Rogers. Missa inte denna unika chans att lyssna och lära från en av vår tids största ledare inom Customer Experience. Läs mer om Don

Nya tidens lojalitetsarbete – 5 råd för att lyckas med din satsning

Vad behöver man tänka på när man ska investera i en lojalitetsplattform? Hur skapar man ett erbjudande som verkligen är värdefullt för kunden – och vilka förändringar behöver ni göra som organisation?

Läs ett inspirerande whitepaper här