Content

Here you can get information, tips and advices with a focus on Customer Loyalty. You can find content like White Papers from partners, interviews or similar with some of the speakers at the conference and tips on training.

2022 Digital Trends Report

The future of customer experience is clear. In the "2022 Digital Trends" report, we interviewed thousands of seasoned professionals to learn how they’re reacting, evolving and succeeding amid significant disruption and opportunity.
Download the report here >>

Adobe Summit 2022

Learn new skills and be inspired in 200+ on-demand sessions from Adobe Summit 2022. Featuring Ryan Reynolds, Kristen Bell, Allyson Felix, Vivienne Westwood and many others.
Explore all on-demand sessions here >>

Tips på utbildning: Certified CRM & Loyalty Manager (Swedish only)

Vill du vidareutveckla eller påbörja kundlojalitetsarbetet i ditt företag? Det här är utbildningen för dig som vill ha ett helhetsperspektiv på kundrelationsarbetet i en datadriven, digital värld. Du får med dig kunskap, strategier, inspiration från case, konkreta metoder och verktyg för att bygga kundrelationer i världsklass för ditt företag. Genom att varva teori och praktiska övningar under utbildningen med självstudier kan du löpande implementera din kunskap till företaget och tillämpa i ditt CRM-arbete.
Läs mer

EXPERIENCE 2030: IS COVID-19 CONTINUING TO CHANGE CUSTOMER BEHAVIOUR?

As COVID-19 vaccines roll out worldwide an updated SAS Consumer Study delves into what customers really think about customer experience and to what degree they will go back to pre-COVID shopping habits.
Download the report here

Building a Recession-Proof Contact Center

In this study Freshworks shares a 12-step guide to maximizing customer loyalty while optimizing costs. With an impending slowdown, businesses are turning to lessons from the past to stay future-ready. Research by Harvard Business Review studied the business priorities of ‘Leader’ organizations that managed to increase earnings by an average of 10% during the recession of 2008, while their ‘Laggard’ peers lost nearly 15%. Intrigued?
Read more

Tips på utbildning: Customer Lifetime Value (Swedish only)

Denna utbildning lär dig bland annat hur du sätter relevanta nyckeltal, hur du räknar ut Customer Lifetime Value, hur du hanterar din kundbas utifrån värde för att skapa långsiktig lönsamhet, hur du gör en värdesegmentering, genomgång av kundlivscykeln med mera. Fokus under utbildningsdagen är att du ska lära dig praktiska kunskaper. Du får med dig verktygen för att gå tillbaka till ditt företag med starka argument till ledningsgruppen och personer med finansiellt ansvar. 
Läs mer

Tips på utbildning: CRM & Loyalty - Maximera kundlojalitet och lönsamhet (Swedish only)

Denna heldagsutbildning ger dig en inblick i en pågående transformation med digitalisering, automatisering och personalisering. Du får även en inblick i vilka nya förväntningar kunderna ställer på företag och vilka nya drivkrafter som driver på arbetet med kundlojalitet. Du får insikt i nya begrepp och buzzwords. Du får också ett övergripande ramverk för hur du kan skapa en strategi för ditt kundarbete samt vilka delar som bör ingå. Dessutom många konkreta tips och beprövade metoder från framgångsrika implementationer av ett omfattande lojalitetsarbete.
Läs mer